Site Overlay

Aquesta pàgina web és on explicarem els resultats i les conclusions que obtindrem del projecte que estem realitzant. Aquest tracta sobre l’evolució, durant els últims anys, del teixit industrial de Gurb.

Els objectius que volem obtenir, per una banda, són aprendre més coses de la història del nostre poble, de la indústria de Gurb i com ha anat canviat durant els darrers anys. Per altra banda, també volem aprendre a crear una pàgina web des de zero i que quedi atractiva i original.

En aquest projecte hi ha la part que podem estudiar i recercar informació, que seria el passat i el present de la indústria a Gurb però, hi ha una altra part, el futur del teixit industrial que no el podem saber amb certesa. Però sí que a través de l’evolució i de com està ara Gurb podem intuir o suposar com estarà d’aquí a uns anys.

Primer de tot, abans de començar a investigar sobre el tema, vam fer una pluja d’idees de com podria ser el nostre poble l’any 2050. Aquestes idees les vam dividir en tres grups: